اخبار مجلس

حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می گردد؟!

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که دولت و مجلس نمی خواهند به موضوع حقوق های نجومی خاتمه بدهند.

10 تیر 1399

برگزاری آزمون های بسندگی در دانشگاه فردوسی مشهد

شیوع ویروس کرونا باعث مختل شدن فرایند دانش آموختگی و دفاع دانشجویان مقطع دکتری شده و براساس مصوبات شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه، 2 آزمون عربی و انگلیسی روزهای سوم و چهارم اردیبهشت به صورت آزمون های بسندگی در دانشگاه فردوسی برگزار شد.

1 تیر 1399

خبرنگاران انجام 300 مرحله گندزدایی معابر در روستاهای آستانه اشرفیه

رشت-خبرنگاران-بخشدار مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه از انجام حدود 300 مرحله عملیات ضد عفونی و گندزدایی در معابر عمومی مناطق روستایی این بخش با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا اطلاع داد.

30 اردیبهشت 1399