سوالات پرتکرار دانشجویان دکتری دانشگاه خواجه نصیر پاسخ داده شد ، برگزاری آزمون جامع دکتری در اول مرداد

به گزارش دنیای با نشاط مدرسه، طبق اعلام معاونت آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، زمان برگزاری آزمون جامع به صورت حضوری در نیمسال 99-98 روز چهارشنبه اول مرداد 1399 خواهد بود.

سوالات پرتکرار دانشجویان دکتری دانشگاه خواجه نصیر پاسخ داده شد ، برگزاری آزمون جامع دکتری در اول مرداد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه ای را در نیمامسال 99-98 بوجود آورده است. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در این شرایط سوالاتی دارند که پاسخ آن ها در آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب دانشگاه وجود نداشته یا در نیمامسال قابل استفاده نیست.

پیرو اعلام بعضی تدابیر آموزشی در تاریخ 14 فروردین امسال توسط معاون آموزشی، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه نصیر، راهنمای ویژه دانشجویان دکتری در نیمسال 99-98 را به منظور بعضی اطلاع رسانی ها و پاسخگویی به سوالات دانشجویان و همکاران تهیه نموده است.

چگونگی ارتباط با مسئولین و طرح درخواست ها

با توجه به اینکه در شرایط فعلی، حضور دانشجویان در اماکن دانشگاه ممنوع است، پیگیری کلیه امور آموزشی تا عادی شدن شرایط صرفاً به وسیله پست های الکترونیک ادارات آموزش در دانشکده ها و دفاتر مدیران حوزه معاونت آموزشی در سازمان مرکزی امکانپذیر است.

تقویم آموزشی اصلاح شده نیمسال 98-99

با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال 982 اصلاح و به منظور اطمینان از برگزاری کلاس های جبرانی و ایجاد فرصت کافی برای برطرف اشکالات دانشجویان، حدود 2 هفته به طول نیمسال اضافه شده است. به موجب تقویم جدید، تاریخ خاتمه کلاس ها 6 تیرماه و بازه برگزاری امتحانات از 7 تا 23 تیرماه 1399 خواهد بود. در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات به صورت حضوری، از فرصت مذکور برای انجام تکالیف و پروژه ها استفاده میگردد. تقویم آموزشی اصلاح شده، در سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل مشاهده است.

شرایط دانشجویان ثبت نام ننموده

دانشجویانی که به دلایلی از جمله نقص مدارک تحصیلی، عدم ارائه مدرک بسندگی زبان انگلیسی در دوره های دکترا و ... مجوز ثبت نام و انتخاب واحد در زمان مقرّر نداشته اند و شرایط ترم ایشان در نیمامسال ثبت نام ننموده است، امکان ثبتنام و اخذ واحد درسی در این نیمسال را نداشته و صرفاً می توانند پس از برطرف نقص پفراینده آموزشی نسبت به ثبت درخواست حذف ترم در این نیمسال اقدام کنند. با توجه به اینکه عدم انتخاب واحد و روشن نکردن شرایط ترم، به منزله عدم مراجعه دانشجو تلقی می گردد، در صورت استمرار شرایط مذکور (نقص پفراینده آموزشی) تا خاتمه این نیمسال، اقدامات قانونی مطابق مقررات مندرج در دستورالعمل اجرایی آموزش در این زمینه انجام خواهد شد.

شرایط دانشجویانی که فقط اجازه ادامه تحصیل در نیمسال 98-99را پیدا نموده اند

دانشجویانی که با مصوبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه یا کمیسیون موارد خاص استانی صرفاً در این نیم سال تحصیلی مجازبه ادامه تحصیل شناخته شده اند، یا ادامه تحصیل آن ها مشروط به نتیجه و نمرات کسب شده در نیمامسال شده است. در صورت تمایل به حذف ترم جاری، بایستی حداکثر تا سیزدهم خرداد ماه 1399 در پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) درخواست خود را ثبت نموده و پس از آن درخواست مرخصی بدون احتساب خود را به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارسال کنند. کمیسیون موارد خاص با درخواست مرخصی بدون احتساب این گروه از دانشجویان در صورت احراز شرایط لازم موافقت خواهد نمود.

شرایط دانشجویانی که از فرصت سنوات ارفاقی سازمان نظام وظیفه استفاده می کنند

آن دسته از دانشجویان مشمولی که در بازه تمدید سنوات قرار دارند و از فرصت سنوات ارفاقی سازمان وظیفه عمومی استفاده می کنند توجه داشته باشند در صورت درخواست حذف ترم، وظیفه پیگیری و کسب موافقت تمدید سنوات از سازمان ها و مراجع خارج از دانشگاه را شخصا به عهده خواهند داشت. کمیسیون موارد خاص دانشگاه با درخواست مرخصی بدون احتساب این گروه از دانشجویان در صورت احراز شرایط لازم موافقت خواهد نمود، اما دانشگاه مسئولیتی در قبال موافقت یا عدم موافقت سازمان وظیفه عمومی بر عهده نخواهد داشت.

شرایط دانشجویانی که در سنوات مازاد تحصیلی خود هستند

آن دسته از دانشجویانی که در بازه تمدید سنوات قرار دارند توجه داشته باشند در صورت درخواست حذف ترم، وظیفه پیگیری و کسب موافقت تمدید سنوات از سازمان ها و مراجع خارج از دانشگاه را، در صورت اقتضا، شخصا به عهده خواهند داشت. کمیسیون موارد خاص با درخواست مرخصی بدون احتساب این گروه از دانشجویان در صورت احراز شرایط لازم موافقت خواهد نمود، اما دانشگاه مسئولیتی در قبال موافقت یا عدم موافقت سازمان ها و مراجع خارج از دانشگاه را بر عهده ندارد.

درخواست حذف درس

دانشجویان با توجه به شرایط موجود می توانند بدون الزام به رعایت اخذ حداقل واحد در ترم، درخواست حذف یک درس را حداکثر تا تاریخ سیزدهم خرداد ماه 1399 و به وسیله پیشخوان سیستم گلستان ارائه دهند. به دانشجویان توصیه می گردد که قبل از اقدام به حذف درس، به محدودیت های ارائه بعضی از دروس در ترم های اول و دوم هر سال تحصیلی توجه کنند.

درخواست حذف ترم

امکان حذف ترم به وسیله پیشخوان سیستم گلستان در نیمامسال بدون انجام فرایند های اداری معمول فراهم شده است. حذف ترم از این طریق به ترتیبی که در اطلاعیه های معاونت آموزشی ذکر شده با احتساب تلقی می گردد. دانشجویانی که متقاضی تبدیل حذف ترم خود به مرخصی بدون احتساب هستند باید متعاقباً و به ترتیبی که در اطلاعیه های معاونت آموزشی ذکر شده است نسبت به تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک لازم به کمیسیون موارد خاص اقدام کنند.

شرایط دروس عملی

در خصوص بخش هایی از دروس دوره دکترا که مستلزم انجام کار عملی و حضور در دانشگاه می باشند، پس از ابلاغ شرایط حضور دانشجویان در دانشگاه بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، تصمیمگیری و اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

نحوه برگزاری امتحانات خاتمه ترم

با توجه به اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه، بازه برگزاری امتحانات از هفتم تیر ماه تا بیست و سوم تیر ماه 1399 خواهد بود. در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات بصورت حضوری، عملکرد دانشجویان در طول نیمسال توسط اساتید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از اساتید خواسته شده است که روش ارزیابی خود را در صورت عدم برگزاری امتحان حضوری به دانشجویان اطلاع دهند.

عدم امکان میهمانی دانشجویان (تک درس و ترمی) در نیمسال 98-99

با توجه به ارائه کلاس ها به صورت غیر حضوری، شرایط سایر دانشگاه ها و سایر تسهیلات پیش بینی شده در نیمامسال تصمیمی برای معرفی دانشجویان به صورت میهمان تک درس و یا میهمان ترمی به سایر دانشگاه ها اخذ نشده است.

امتحان جامع دکتری

دانشجویانی که ضروری است در نیمامسال در ارزیابی جامع شرکت کنند می توانند درخواست های خود را مطابق روال متعارف دانشکده ارائه کنند. زمان برگزاری آزمون جامع به صورت حضوری در نیمامسال روز چهارشنبه اول مرداد 1399 خواهد بود. مگر آنکه برگزاری آزمون در تاریخ مذکور مغایر مصوبات ستاد ملی کرونا باشد. به دانشکده ها توصیه می گردد که مقدمات برگزاری حضوری آزمون را برای آن دسته از دانشجویان دکترا که امکان حضور در دانشکده را دارند برای تاریخ مذکور فراهم کند.

توصیه می گردد در راستای آمادگی بیشتر و بهتر دانشجویان برای شرکت در آزمون جامع، شورای گروه ها و دانشکده های مربوطه مواد امتحانی و موضوعات درسی آزمون جامع را در اسرع وقت تصویب و به اطلاع دانشجویان برسانند تا دانشجویان از این فرصت به نحو مناسب استفاده کنند.

درباره دفاع از پروپوزال (پیشنهاد رساله)

دانشجویانی که در این نیمسال باید از پیشنهاد رساله خود دفاع کنند ضروری است ضمن تعامل غیرحضوری با اساتید راهنما، در جهت پیشبرد اهداف و فرایند امور مطابق نظرات ایشان حداکثر کوشش ممکن را انجام دهند. این گروه از دانشجویان می توانند درخواست خود را طبق روال مقرر به دانشکده ارائه کنند. امکان برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال (پیشنهاد رساله) پس از انجام آنالیز های لازم در دانشکده ها و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا به صورت حضوری و یا غیر حضوری برنامه ریزی و به اطلاع دانشجویان ذینفع خواهد رسید. برگزاری غیر حضوری این جلسه به خصوص در موارد استثنایی (مانند غیر بومی بودن دانشجو) توصیه می گردد.

در صورت برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال به شکل غیر حضوری، این جلسه باید در سامانه مربوط به برگزاری جلسات دفاع انجام گردد. ضبط جلسه در این حالت الزامی بوده و فایل جلسه ضروری است در اختیار آموزش دانشکده قرار گیرد.

شرایط عدم شرکت در امتحان جامع یا برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال (پیشنهاد رساله)

دانشجویانی که در نیمامسال به دلایل موجه امکان شرکت در آزمون جامع یا دفاع از پیشنهاد رساله را پیدا نکنند می توانند درخواست مرخصی بدون احتساب خود را با ارائه مدارک لازم حداکثر تا خاتمه شهریور ماه به وسیله پیشخوان خدمت کمیسیون موارد خاص در سیستم گلستان ارسال کنند. در صورتی که دلایل دانشجو قابل قبول نبوده و با درخواست مرخصی بدون احتساب دانشجو موافقت نگردد، در نیمسال بعدی مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی دوره دکترا تصمیم گیری خواهد شد.

شرایط دانشجویانی که در فرصت مطالعاتی خارج از کشور هستند

دانشجویانی که در فرصت تحقیقاتی خارج از کشور به سر میبرند و به دلایل مرتبط با بیماری کرونا (قرنطینه، تعطیلی مراکز تحقیقاتی و عدم امکان بازگشت به کشور) درخواست تمدید مهلت اقامت در کشور مقصد را دارند بایستی درخواست خود را حداکثر تا سیزدهم خرداد ماه 1399 به وسیله ایمیل به استاد محترم راهنما ارسال و مراحل تمدید مهلت اقامت در کشور مقصد را مطابق شیوه نامه تمدید فرصت تحقیقاتی طی کنند. پس از موافقت استاد راهنما و سایر مراجع ذیصلاح، درخواست دانشجو با مساعدت لازم مورد آنالیز قرارگرفته و موافقت وزارت عتف با توجه به نوع تسهیلات مورد استفاده دانشجو و مطابق شیوه نامه های ابلاغی، استعلام خواهد شد.

نحوه دفاع از رساله

دانشجویانی که برای دفاع از رساله دکتری در نیمامسال آماده بوده و به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور موفّق به برگزاری جلسه دفاع نشده اند، می توانند در صورت تأیید استاد محترم راهنما و شورای آموزشی دانشکده، در اولین فرصت ممکن از رساله خود دفاع کنند. پیشنهاد می گردد که در صورت امکان، دفاع از رساله به شکل حضوری و فقط با حضوردانشجو، هیئت داوران و کننده تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا صورت گیرد.

در شرایط ضروری به تشخیص شورای دانشکده، دفاع از رساله می تواند به صورت غیر حضوری نیز برگزار گردد. استفاده از این امکان به خصوص در موارد استثنایی (مانند غیر بومی بودن دانشجو) توصیه می گردد. در صورت برگزاری جلسه دفاع به شکل غیر حضوری، این جلسه بایستی در سامانه مربوط به برگزاری جلسات دفاع انجام گردد. ضبط جلسه الزامی بوده و فایل جلسه ارائه باید در اختیار آموزش دانشکده قرار گیرد. جمع بندی نمره نهایی با استفاده از امکانات سامانه بصورت الکترونیکیو محرمانه توسط کننده تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می گردد. صورت جلسه دفاع بر اساس مفاد جلسه ضبط شده، توسط کننده تحصیلات تکمیلی دانشگاه تکمیل و امضا می گردد. کننده تحصیلات تکمیلی دانشگاه همچنین صورتجلسه را از طرف اعضای هیات داوران نیز امضا می نماید.

شرایط دانشجویان ترم آخری که امکان برگزاری جلسه دفاع از رساله خود را در نیمامسال ندارند

آن دسته از دانشجویان ترم آخر دکتری که به دلیل شیوع بیماری کرونا قادر به انجام فعالیت های پژوهشی خود نبوده و امکان دفاع از رساله در نیمامسال را پیدا نمیکنند، میتوانند درخواست مرخصی بدون احتساب خود را به وسیله پیشخوان خدمت سیستم گلستان به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارائه کنند. در صورت تایید مراتب توسط استاد راهنما و احراز شرایط لازم، کمیسیون موارد خاص با در خواست مرخصی بدون احتساب این دانشجویان موافقت خواهد نمود.

گفتنی است؛ به دانشجویانی که از رساله خود دفاع نمودهاند توصیه می گردد که در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تکمیل مراحل پژوهشی و تسویه حساب های اداری لازم برای دانشآموختگی اقدام کنند. با توجه به امکانات پیشبینی شده در سیستم گلستان برای تکمیل مراحل مختلف تسویهحساب، این قبیل دانشجویان میتوانند با اخذ هدایت لازم از اداره آموزش دانشکده مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 1 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: donyaye-baneshate-madrese.ir شناسه مطلب: 253

به "سوالات پرتکرار دانشجویان دکتری دانشگاه خواجه نصیر پاسخ داده شد ، برگزاری آزمون جامع دکتری در اول مرداد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سوالات پرتکرار دانشجویان دکتری دانشگاه خواجه نصیر پاسخ داده شد ، برگزاری آزمون جامع دکتری در اول مرداد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید