اقتصاد صنایع فرهنگی نیازمند کار ضربتی است

به گزارش دنیای با نشاط مدرسه، رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گفت: دست اندرکاران در این حوزه برنامه ریزی نمی نمایند، چون معتقدند درآمدی از آن عاید کشور نمی گردد.

اقتصاد صنایع فرهنگی نیازمند کار ضربتی است

از پروفایل اینستاگرام behrouz azand دیدن نمایید.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، باتوجه به اهمیت اقتصاد صنایع فرهنگی در توسعه، پیشرفت، اشتغال، رشد و بهره وری کشور و هم چنین تاثیر آن در تحکیم پایه های اخلاقی، فرهنگی و ارزشی جامعه در کلیت ساختار مالی، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی توسعه اقتصاد صنایع خلاق فرهنگی با رویکرد دانشی ـ کاربردی در این راستا قدم برداشته است تا بتواند تاثیرات مثبتی در این حوزه داشته باشد.

رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در ابتدای این نشست اعلام کرد: پروژه ای در این پارک در دست اقدام قرار گرفته و به دستگاه های ذی ربط ارایه شده است.

محمدحسین ایمانی خوشخو اضافه کرد: یکی از این پروژه ها آنالیز استفاده از ظرفیت های فرهنگی در دوران پساکروناست که کم تر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا در حال حاضر به قدری درگیر کرونا هستیم که پیامدهای فرهنگی، اجتماعی آن را نادیده گرفته ایم؛ این طرح را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحویل داده ایم و در دست آنالیز قرارگرفته است.

وی در ادامه توضیح داد: پروژه دیگر، موضوع اقتصاد صنایع فرهنگی است؛ کشور ما از نظر صنایع فرهنگی از ذخایر بزرگ و ویژه ای برخوردار است، بنابراین در این راستا از کشورهای دیگر بسیار جلوتر هستیم و باید کاری کنیم که این ذخایر به محصول فرهنگی تبدیل گردد، اما متاسفانه تا امروز به دلیل وجود نفت و منابع خدادادی کسی به فکر پیاده سازی روش های جایگزین برای درآمدزایی نبوده و از این موضوع غافل شده ایم.

ایمانی خوشخو خاطر نشان کرد: این حوزه در کشورهای دیگر، مولد اقتصاد است، اما در کشور ما مصرف نماینده تلقی می گردد؛ این درحالی است که هنرهایی مانند هنرهای تجسمی، موسیقی، عکاسی و... می تواند مولد اقتصاد کشور باشد؛ البته نباید این نکته را فراموش کرد که این کوتاهی دو جانبه بوده و این به آن معنا می باشد که هم از سوی هنرمندان و هم از سوی مدیران و مسوولان کم کاری هایی انجام شده است.

رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی ادامه داد: دست اندرکاران در این حوزه برنامه ریزی نمی نمایند، چون معتقدند درآمدی از آن عاید کشور نمی گردد؛ اما اکنون که صنایع درآمدزای کشور رو به تعطیلی است، با یک نگاه سطحی می توان دریافت که اگر در گذشته به حوزه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ توجه نموده بودیم، در شرایط فعلی دچار گرفتاری نمی شدیم.

ایمانی خوشخو اعلام کرد: البته باید امید داشت و گفت که هنوز هم دیر نشده است، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید در پی انجام کار ضربتی باشیم؛ به ویژه در شرایط کنونی که تعدیل نیرو و بیکاری وجود دارد، می توان با یاری این افراد و هم چنین مشاغل خانگی، فرهنگ را به صنعت تبدیل کرد.

وی تاکید نمود: در دنیا صنعت فرهنگی رایج است؛ هدف اصلی از این هم اندیشی هم این است که در چندماه آینده به شکل ضربتی این طرح را پیگیری و دنبال کنیم. تجربه نشان داده که اگر همه پای کار بیایند، تحقق کار ضربتی شدنی است؛ فقط باید ضرورت آن حس گردد که به نظر می رسد اکنون چنین احتیاجی در کشور حس شده است.

رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی بیان کرد: وقتی صحبت از صنعت فرهنگی و اقتصاد فرهنگ می کنیم، شاخه های مختلفی مدنظرمان است؛ حوزه فرهنگ حوزه ای چندوجهی است و باید جمعی از متخصصان کنار هم بنشینند تا به مرور کار صحیح انجام گردد.

فرهنگ باید در کنار رسانه قرار بگیرد

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز در رابطه با موضوع این نشست گفت: اگر فرهنگ در کنار رسانه قرار بگیرد، می تواند تاثیرگذار باشد که جهاددانشگاهی با حمایت از سه خبرگزاری کشور یعنی ایسنا، ایکنا و سیناپرس، توانسته این موضوع را مدنظر قرار داد دهد.

عیسی علیزاده اضافه کرد: حمایتی که پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی می تواند از این حوزه داشته باشد این است که دانشجویان علاقه مند به این حوزه را تربیت کند؛ به گونه ای که افراد تحصیلنموده در این حوزه به این باور برسند که با همین بضاعتی که دارند می توانند سرمایه ایجاد نمایند.

وی تاکید نمود: جهاددانشگاهی می تواند با توجه ویژه به ظرفیت نیروی انسانی در فراوری سرمایه از صنعت فرهنگ و شکل گیری اقتصاد فرهنگ نقش موثری ایفا نماید.

انسان امروزی رخدادمحور شده است

رییس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان نیز که به عنوان یکی از متخصصان حوزه در این نشست حضور داشت با تاکید بر مفهوم صنایع خلاق، گفت: از نظر واژه شناسی Develop به معنای ظاهر کردن است؛ یعنی آن چه که وجود دارد، اما آشکار نیست. وقتی صحبت از صنایع خلاق می گردد، یعنی بتوانیم مسایل پیش رو را با توجه به قابلیت ها و بضاعت های درونی حل کنیم.

بهمن نامور مطلق ادامه داد: این کار با تقلید و الگوبرداری متفاوت است، چراکه اگر تقلیدی صورت بگیرد، دیگر خلاقیتی در کار نیست. این درحالی است که در کشور ما بضاعت این حوزه وجود دارد و فقط باید آن را آشکار کنیم.

وی اضافه کرد: توسعه در این حوزه مفاهیم متعددی و تعاریف مشخصی دارد، اما در رابطه با توسعه آن چه باید مورد توجه قرار گیرد، مفهوم رخداد است.

نامور مطلق توضیح داد: انسان امروزی رخدادمحور شده است؛ از این طریق است که با دیگران ارتباط مستقیم پیدا می نماید. موضوع دیگر اصالت است که در رخدادها قابل لمس است.

وی اظهار کرد: در دوره پست مدرن، انسان به ارتباطات مستقیم و رودررو بازگشته است و این یعنی احتیاج به دیگری دارد. ارزانی مورد دیگری است که در رخدادهایی مانند نمایشگاه به دلیل ارایه مستقیم وجود دارد و شاخص دیگر قدرت انتخاب است.

رییس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، اعلام کرد: در این راستا نشاط اجتماعی نیز از موضوعات بسیار مهم است، بنابراین در دنیایی زندگی می کنیم که رخداد بسیار مهم است و موجب رشد جوامع می گردد.

وی با تاکید بر اهمیت این موضوع در مدیریت اقتصاد، گفت: این مقوله بسیار حائز اهمیت است و با یاری رخدادهاست که می توانیم آن را مدیریت کنیم. البته لازمه رسیدن به نتیجه مطلوب، جداسازی رخدادهای ملی و بین المللی و برنامه ریزی بر مبنای آن است.

لزوم جراحی اساسی بر روی حوزه فرهنگ

یک پژوهشگر و استاد ایرانی فعال در زمینه فلسفه هنر نیز در این نشست با تاکید بر نقش تقابل ماده و معنا در نظام فرهنگی دوهزارساله کشورمان، گفت: همین تقابل است که اجازه نمی دهد صنعت و فرهنگ در کنار هم قرار گیرند و تلاقی این دو مفهوم را مذموم تلقی می نماید.

حسن بلخاری توضیح داد: این در حالی است که اگر تفکر مالی نباشد، نمی توان ایده ای پرورش داد. این موضوع در حوزه های فلسفه، دین، عرفان و هنر هم مصداق دارد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر از ابتدا تا به امروز از حوزه فرهنگ و هنر حمایتی صورت نمی گرفت، اکنون ما شاهد رشد و پیدایش هیچ هنرمندی نبوده ایم؛ ازاین رو باید گفت بنیان این حوزه تکثر است و الزام تکثر به این معنا است که هر حوزه ای بتواند خودکفا باشد؛ فرهنگ هم باید خودکفا باشد.

وی اظهار کرد: با این تفاسیر ضروری است عمل جراحی اساسی روی حوزه فرهنگی انجام دهیم و بدانیم که اقتصاد و فرهنگ مکمل یکدیگرند.

نقش مهم رسانه ها در جریان سازی و نشان دادن صنایع فرهنگی

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز در رابطه با موضوع این نشست، اعلام کرد: وقتی سخن از توسعه به میان می آید، منظور توسعه ظرفیت ها و شناسایی آن ها است؛ این در حالی است که در حوزه صنایع فرهنگی و صنایع خلاق بسیاری از ظرفیت های کشور ما هنوز شناسایی نشده اند.

پویا محمودیان اضافه کرد: پس از شناسایی، مهم ترین اقدام هم افزایی و هدف گذاری برای تحقق این امر است. در مدل های توسعه بسیاری از مزیت های رقلبتی کشورها پررنگ و تاثیرگذار دیده می گردد.

وی توضیح داد: موضوعاتی هم چون صنایع دستی، موسیقی، گردشگری، رسانه و... نیز وقتی کنار یکدیگر قرار می گیرند، می توانند سهم بزرگی از بازارهای تجاری دنیا را به خود اختصاص دهند.

محمودیان اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما، این هم افزایی اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در دیگر کشورها به دلیل وجود استراتژی و نقشه راه درست، توانسته اند از این هم افزایی نهایت استفاده را ببرند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال کشوری مانند انگلیس که در حوزه صنایع دستی در مقابل کشورهایی چون ایران و هند حرفی برای گفتن ندارد، با یک برنامه ریزی و استراتژی صحیح توانسته یکی از صنایع دستی کشورش را برجسته کند.

محمودیان بیان کرد: البته در این جریان سازی، رسانه ها نیز نقش مهمی ایفا نموده اند؛ این گونه صنایع دستی کشورشان را توسط گردشگران با یک شناس نامه به خارج از مرزهای کشور خود می فرستند.

وی تاکید نمود: این ماجرا در یک شب اتفاق نمی افتد و نشانه هوشمندی و هدفمندی دست اندرکاران این حوزه است.

عدم توجه به توسعه استراتژی بخش فرهنگ

یکی دیگر از پژوهشگران کشور در زمینه اقتصاد فرهنگ و هنر نیز در این نشست که با ویدیوکنفراس در جمع حضور یافت، با اشاره به مفهوم صنایع خلاق، گفت: با توجه به اینکه ایران یک درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد، اگر بخواهیم همین اتفاق برای صنایع خلاق هم بیفتد، باید 20 سال روی این حوزه کار کنیم.

حمیدرضا ششجوانی اضافه کرد: این همان مساله ای است که راجع به آن صحبت می کنیم. به نظر می رسد مهم ترین مانع تحقق این موضوع، فقدان استراتژی توسعه در سطحی بالاتر از اقتصاد کلان است.

وی ادامه داد: در اقتصاد، هیچ گاه توسعه استراتژی بخش فرهنگ را مورد توجه قرار نداده ایم و به همین دلیل است که متغیرهای مشخص نماینده در این حوزه را نمی شناسیم و حتی آماری در این رابطه در اختیار نداریم.

ششجوانی اظهار کرد: در چندسال گذشته عده ای انتقاد می کردند که چرا مفهوم اقتصاد و هنر را در کنار یک دیگر می آوریم، اما می بینیم که امروزه راجع به آن صحبت می گردد.

وی تاکید نمود: بنابراین اگر می خواهیم در این حوزه با دنیایان هم گام شویم، باید از پتانسیل های موجود در کشور استفاده کنیم؛ ازاین رو باید چندپارگی سیاست گذاری را که به عنوان یکی دیگر از مسائل این حوزه مطرح می گردد، مرتفع کنیم.

ششجوانی توضیح داد: از دیگر موانع اصلی رشد این مقوله در کشورمان شبه علم است که مهم ترین ضربه را به حوزه سیاست گذاری صنایع خلاق فرهنگی کشور می زند.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 13 تیر 1399 بروزرسانی: 20 دی 1400 گردآورنده: donyaye-baneshate-madrese.ir شناسه مطلب: 228

به "اقتصاد صنایع فرهنگی نیازمند کار ضربتی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقتصاد صنایع فرهنگی نیازمند کار ضربتی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید